hiemsidelinks  
   
aktiviteiten  
Hjir fine jo ús aktiviteiten.

2018

Aktiviteiten 2018


Yn tarieding:

• Jannewaris. Ferhalenfertellers
• April-Septimber. Gerben Rypma Keamer yn kafee De Freonskip
• Juny. Teaterstik In Brêge Slaan
• Simmer. Midsimmerjûn, Fjildskilderje
• Oktober. Kulturele Kuier
• Winter. Tentoanstelling Fryske Keunstners Belvedère
• Inkele bysûndere útjeften by ús Utjouwerij DeRyp
   
© 2012
 
Gerben Rypma Stifting • v.d. Looswei 28, 8615 LX Blauhûs 0515 – 579476 • gerbenrypma@home.nl