hiemside  
   
aktiviteiten  
Hjir fine jo ús aktiviteiten.

2024
 

Aktiviteiten 2024


Midsimmerjûn
Freed 5 of sneon 6 july 2024
Jûns oan e Brek by Nijehuzum


Kulturele Kuier
Sneon 26 oktober 2024
Yn de omkriten fan Blauhûs
13.00 oere Kafee de Freonskip


Foto Tentoanstelling 150 jier Blauhúster Merke | Hynstedei yn de Gerben Rypma keamer fan kafee De Freonskip Blauhús

Foto's sjoch hjir

Iepen:
- Tiisdei > Sneon 12.00-20.00 oere
- Sneins 14.00-20.00 oere

   
© 2020
 
Gerben Rypma Stifting • v.d. Looswei 28, 8615 LX Blauhûs 0515 – 579476 • gerbenrypma@gmail.com