hiemsidelinkskontakt  
   
aktiviteiten  
Hjir fine jo ús aktiviteiten.

2019
 

Aktiviteiten 2019


Huzen mei in ferhaal

Gerben Rypma Keamer kafee De Freonskip yn Blauhús unike ferhalen út de omkriten fan Blauhús.

Klik hjir foar mear Ynformaasje
Klik hjir foar de foto's

Kulturele Kuiertocht 'de boer op'
Freed 25 oktober, 13.00 oere by kafee de Freonskip yn Blauhús

In kuier oer polderdiken, troch it lân, lâns de Blauhúster Puollen It Fliet, Sipkemar en Reidmar. By plakken út de Gerben Rypma keamer 'Huzen mei in Ferhaal' lâns. Untbleating fan de 'Gerben Rypma hikke' oan it Brekkenpaad Skoft by en besite oan biologysk molkfeebedriuw fan Sicco en Anneke Hylkema. Oer âlde lânskiplike diken rjochting Blauhús.

Sjoch hjir foar it Folsleine Programma

   
© 2018
 
Gerben Rypma Stifting • v.d. Looswei 28, 8615 LX Blauhûs 0515 – 579476 • gerbenrypma@home.nl