hiemsidelinkskontakt  
   
aktiviteiten  
Hjir fine jo ús aktiviteiten.

2019
 

Aktiviteiten 2019


Huzen mei in ferhaal
Fan july oant en mei oktober
Yn de Gerben Rypma Keamer fan kafee De Freonskip yn Blauhús is fan july oant en mei 13 oktober in tentoonstelling ynrjochte fan unike ferhalen út de omkriten fan Blauhús.

Klik hjir foar mear Ynformaasje
Klik hjir foar de foto's

Kom nei de Gerben Rypma Toochdagen
Sneon 12 en Snein 13 oktober 2019
Seal kafee de Freonskip Blauhús
Utstalling ferkaat wurk, ferkeap fan skilderijen en útstallingsmateriaal en Toochdei mei taksaasjeKlik hjir foar mear Ynformaasje
   
© 2018
 
Gerben Rypma Stifting • v.d. Looswei 28, 8615 LX Blauhûs 0515 – 579476 • gerbenrypma@home.nl