hiemside  
   
fotoargyf  
Gerben Rypma Toochdagen
Sneon 29 en snein 30 septimber 2007Klik op in foto foar grutter formaat.


Lêzing troch etser Reinder Hooman mei musik fan Bokke Rypma en Jelle van Tongeren
23 feb. 2007Klik op in foto foar grutter formaat.


Ofskie Teatskehûs, de tiid ferrint
10 feb. 2007Klik op in foto foar grutter formaat.


Tetoanstelling Murk Kuipers yn it Teatskehûs
12 jan. 2007Klik op in foto foar grutter formaat.
1
   
© 2012
 
Gerben Rypma Stifting • v.d. Looswei 28, 8615 LX Blauhûs 0515 – 579476 • gerbenrypma@home.nl